www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete
  Nålbindning
  Nålbinda en vante
  Film - Nålbindning
  Garn & nålar
  Tvåändsstickning
  Stickat
  Lovikka
  Aktiviteter

Nålbinda en vante

Välj ett ljust garn när du ska lära dig nålbindning, då är det lättare att se hur det blir. Med ett mörkt garn ser man inte resultatet lika bra.

Sy vantarna i 3-trådigt ullgarn och sy båda vantarna samtidigt för att de ska bli lika stora. Mät ofta så du ser att de blir lika.

Lägg upp 17 maskor, vänd och öka en maska (öka: sy 2 maskor i samma maska). Sy några stygn tills du har 7 maskor före nästa sväng och öka i varannan maska 4 gånger före svängen och 4 gånger efter svängen. Gör denna ökning i varje sväng, 3 eller 4 varv eller beroende på hur stora vantarna ska bli. Vill man öka mindre så går det bra, prova dig fram!

Fortsätt sedan rakt upp till tumgreppet. Mät ut var tummarna ska vara. OBS! höger och vänster.

Höger vante: Från vikningen (svängen) sy 22 stygn (i luften) och hoppa över 16 maskor, nedtag i 17:e maskan och sy 2 varv. Minska 1 maska på 3:e varvet på var sida om tumhålet. Upprepa minskningen totalt 3 varv. OBS! På andra varvets minskning, minska 1 maska på undersidan (vid lillfingret). Upprepa minskningen, totalt 2 eller 3 gånger. Prova dig fram!

Efter alla minskningar, sy 1 varv. Öka sedan 1 maska på var sida (1 maska på tumsidan och en maska på lillfingersidan) alla resterande varv.

Vänster vante: Gör som högervanten men spegelvänt.

Tummen:
Sy 1 maska i varje maska runt tumhålet. Prova dig fram! Sy ca 6 varv (damstorlek). Maska sedan av genom att sy 2 maskor tillsammans ända till det inte går att sy längre (hålet blir så litet).

Det är fritt fram att göra sin egen modell och design. Detta är bara ett exempel.

Prova dig fram och lycka till!
Benita
http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg