www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
  ikon_plantskola.gif Plantutbud
  ikon_plantskola.gif Plantkartotek
  ikon_planta.gif Köpa plantor
  ikon_planta.gif Information
  ikon_planta.gif Plantförfrågan
  ikon_plantsattare.gif Entreprenörer
  ikon_plantsattare.gif Söka uppdrag
  ikon_plantsattare.gif Kontakt
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete

Skogsägarnas skogsplantförfrågan från skogsplantskolornas Plantutbudskartotek

Skicka en plantförfrågan för kontroll av planttillgången i Din region.

Det är viktigt att du får rätt proveniens och planttyp till hygget!

Val av proveniens/fröplantage:
Plantans härkomst, där den har sitt ursprung, har stor betydelse för dess överlevnadsförmåga och virkesproduktion.

När man har bestämt sig för trädslag har man många olika planttyper av skogsodlingsmatrial att välja bland. I allmänhet har ortens proveniens lägre virkesproduktion än optimalt förflyttade provenienser, som i sin tur växer sämre än träd från bra fröplantager. Med utvalda kloner kan man erhålla högst produktion. Kloner används dock nästan inte alls i svenskt skogsbruk idag.

Ordförklaring

Ortens proveniens = Bestånd som har sitt naturliga ursprung på orten.

Förflyttade provenienser = Bestånd som kommer från annan plats än orten. Generellt flyttar man tall söderut eller från högre till lägre höjd och gran flyttar man norrut. På så sätt får man högre tillväxt och bättre anpassning till klimatet.

Fröplantager = En fröplantage är sammansatt av särskilt utvalda, bra föräldraträd (förädlade träd). Den är uppbyggd av ympar eller sticklingar, som har planterats med syfte att producera frö.

Kloner = Kloner är genetiskt identiska individer, som uppkommit genom vegetativ förökning från en enda ursprungsindivid.

Tall

Ortens proveniens 100%, är ett bra alternativ i södra Sverige.

Förflyttad proveniens 100 – 110%, flyttas mot söder för att öka härdigheten.

Fröplantage 110 – 120%, gamla fröplantager växer 10% bättre än ortens proveniens, nya plantager 15 – 25% mer.

Gran

Ortens proveniens 100%, bör undvikas på frostlänta lokaler i södra Sverige.

Förflyttade provenienser110%, nord förflyttas 2 – 4 breddgrader för högre tillväxt och mindre frostskador. I södra Sverige växer gran från Baltikum och Vitryssland bra.

Fröplantage 110 – 120%, De gamla fröplantagerna växer likvärdigt med optimalt förflyttade provenienser. Nya fröplantager ger högre vinst.

Gransticklingar 120 – 130%, testade, utvalda kloner kan ge både högre tillväxt och lite skador.

hygges_skogsplantor.jpg

hygges_skogsplantor2.jpg


http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg