www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
  ikon_plantskola.gif Plantutbud
  ikon_plantskola.gif Plantkartotek
  ikon_planta.gif Köpa plantor
  ikon_planta.gif Information
  ikon_planta.gif Plantförfrågan
  ikon_plantsattare.gif Entreprenörer
  ikon_plantsattare.gif Söka uppdrag
  ikon_plantsattare.gif Kontakt
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete

Plantutbudskartotek, Skogsplantskolor

Skogsplantskolornas plantöverskott kan nu marknadsföras genom ”Plantutbudskartoteket”, det ger Skogsägarna möjlighet att köpa plantor av god kvalité och rätt Proveniens för en lyckad återbeskogning.

Kartoteket skall vara uppdaterat med aktuella plantmängder, plantsort, ålder och provenienser, så att detta kan bli en förmedlingsservice till Skogsägare i behov av skogsplantor.

hygges_utbud.jpg


http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg