www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
  ikon_maskin.gif Maskinägare
  ikon_maskin.gif Resursbank
  ikon_tall.gif Maskinhyrare
  ikon_tall.gif Uppdragsbehov
  ikon_tall.gif Kontakt
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete

Skogsägare, Entreprenörer m.fl.

Önskar ni få kontakt med våra uppdragstagare, skall ni anmäla era behov till vårt ”Maskinbehovsregister”.

T.ex.

  1. Avverkningsuppdrag utbjudes ca 5000m3f slutavverkningsskog, önskar få pris för upparbetning med skördare och skotning av virke med skotare, medelkörväg ca 550 meter. Önskar pris i kronor/m3f, kartskiss och stämplingslängd bifogas.
     
  2. Vi har ett hygge som skall plantsättas ca 15 ha, önskar få kontakt med en Skogsvårdsentreprenör för detta plantsättningsuppdrag, ca 34500 plantor skall sättas vårsäsongen 2006. Bifogar kartskiss och önskar få ett pris/planta.
     
  3. Ett ungskogsröjningsuppdrag utbjudes på ca 25 ha. Önskar få pris kronor/ha för detta uppdrag av lämplig skogsvårdsentreprenör. Bifogar kartskiss.
maskinring_uppdrag.jpg


http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg