www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
  ikon_maskin.gif Maskinägare
  ikon_maskin.gif Resursbank
  ikon_tall.gif Maskinhyrare
  ikon_tall.gif Uppdragsbehov
  ikon_tall.gif Kontakt
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete

Anmälan till ”Maskinbehovsregistret”, Uppdragsgivare

Gör ert kundval i formuläret nedanför, genom att välja om ni är aktiva eller passiva kunder får ni tillgång till olika förmedlingstjänster.

Aktiva kunder får tillgång till samtliga förmedlingstjänster på skogsformedling.se
Passiva kunder anmäler behov och resurs, som förmedlas vidare till våra "Aktiva kunder"

Firmanamn:
Förnamn:*
Efternamn:*
Adress:*
Postnummer:*
Ort:*
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-postadress:
Typ av maskin:*
Maskinbehov för arbete under tiden:
-
Meddelande:
Bifoga dokument (pdf,word,excel,zip)
Kundval:
Aktiv kund (1.500 kr/år, exkl moms)
Passiv kund (0 kr/år)
Vi är redan registrerade som "Aktiv kund"
 
* = Obligatoriska fält
http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg