www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
  ikon_maskin.gif Maskinägare
  ikon_maskin.gif Resursbank
  ikon_tall.gif Maskinhyrare
  ikon_tall.gif Uppdragsbehov
  ikon_tall.gif Kontakt
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete

Maskinägare

Nu har ni möjlighet att anmäla Era maskinresurser, med eller utan förare, till en Maskin Ring av finsk modell.

Detta innebär att en verksamhetsledare handhar ”Maskinresursbanken” där skogsägare och entreprenörer söker maskinresurser t.ex. skördare, skotare som är lediga för uppdrag.

Maskinägare fakturerar kr/timme eller kr/m3f för utfört arbete till vårt företag, Skogens Personal & Maskin Ring, F:a och vi fakturerar sedan uppdragsgivaren.

maskinring_agare.jpg


http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg