www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
  Personal
  Info om webbplatsen
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete

Om företaget

Skogens Personal & Maskin Ring, F:a är ett skogsbruksföretag med skogsägaren i centrum, förmedlar outnyttjad skogspersonal och maskinresurs i ”maskinringsform”, som nu står till skogsbruksföretagarens tjänst.

Vi är ett bemanningsföretag med huvudkontor i Näcksjö. Vår verksamhet riktar sig till skogsägare, elkraftföretag och skogsentreprenörer i hela Sverige.

Era bemanningsproblem löser vi snabbt på kort sikt. Vi rekryterar även skogspersonal för långsiktiga lösningar.

Vår ambition är att skapa långsiktiga relationer till kunderna och att ha nöjda samarbetspartners.

omforetaget_start.jpg


http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg