www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
  ikon_person.gif Söka jobb
  ikon_person.gif Jobbansökan
  ikon_foretag.gif Söka personal
  ikon_foretag.gif Information
  ikon_foretag.gif Kontakt
Maskinring
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete

Allt fler företagare väljer Skogens Personal & Maskin Ring, F:a som samarbetspartner

Våra kundundersökningar visar att det beror på fem punkter:

  • Rätt prisbild
  • Kvalificerad ansvarsfull personal
  • Stor lyhördhet för kundernas olika önskemål
  • Hög flexibilitet, vilket medför snabba förändringar för kunden vid behov
  • Hög servicegrad, vilket i pressande situationer för kunden innebär bemanning med mycket kort varsel

Ni hyr in personal under skogsvårdssäsongen för plantsättnings- och röjningsuppdrag, under tiden har ni en fast timkostnad som debiteras Ert företag.

Skogens Personal & Maskin Ring, F:a bär under denna tid kostnader för sociala avgifter, försäkringar, sjuklön m.m.

Vi hjälper Er även med långsiktiga rekryteringar, tänkta att leda till fast anställning på Ert företag. Vi hyr ut skogspersonal i en tremånadersperiod, som rekrytering av skogsarbetsledare, maskinförare och skogsförvaltare.

Är ni efter periodens slut nöjd med resultatet tar ni över anställningen utan att det medför någon extra kostnad för Ert företag.

Vi eftersträvar långsiktiga relationer med dina personalbehov i fokus.

arbetsgivare.jpg


http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg