www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsfrmedling
Hyggesservice
Rjningsservice
  ikon_rojning.gif Rjningsbehov
  ikon_rojning.gif Kontakt behov
  ikon_rojare.gif Entreprenrer
  ikon_rojare.gif Kontakt Entr
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Rjbutiken
Om fretaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnje
Skogliga skvgar
Handarbete
rojning_gran_400px.jpg

Röjning i granbestånd

Röj granplantsskogen i tid, en bra tumregel är plantornas höjd, som direkt talar om vilket förband plantan skall röjas till:

Planthöjd = 1 meter och förbandet 1 meter, står granplantorna tätare vid denna höjd får vi stava granseffekter i beståndsutvecklingen. (Stava gran är granens förmåga att överleva i mycket täta förband ex. på gamla kolbottnar kan det växa granplantor som är 1 meter höga men åldern är 50 år. Oröjd granskog med ljuseffekten som begränsande faktor för tillväxten är slöseri med produktiv skogsmark resurs).

Planthöjd = 2 meter och förbandet 2 meter, 2500 stammar/ha, friställda granplantor får en god start, omloppstiden sänks och värde tillväxten höjs. Vi får snabbare timmerdimensioner på vår skog.

Slutröjning i granbestånd, röj till 2,3 meters förband, 1900 stammar/ha, för att första gallringen skall bli ekonomisk lönsam. Ett glesare förband höjer medeldiametern på gallringsuttaget, vilket medför lägre avverkningskostnader och högre rotnetto.


« Tillbaka
Röjning i björkbestånd rojning_bjork_40px.jpg
Frågor och svar vid röjning i björkbestånd

Röjning i granbestånd rojning_gran_40px.jpg
Frågor och svar vid röjning i granbestånd

Röjning i tallbestånd rojning_tall_40px.jpg
Frågor och svar vid röjning i tallbestånd

Varför betar älgen sönder våra nyröjda bestånd? rojning_alggodis_40px.jpg
Är det röjarens fel, som sågat ner all älgmat?

http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg