www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
Röjningsservice
  ikon_rojning.gif Röjningsbehov
  ikon_rojning.gif Kontakt behov
  ikon_rojare.gif Entreprenörer
  ikon_rojare.gif Kontakt Entr
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete
rojning_start_400px.jpg

Röjningsservice

Skogsägare, som önskar få hjälp med att beta av röjningsbehovet på skogsfastigheten, har nu möjlighet att anmäla intresse på vår kontaktsida.

Vi förmedlar skogsvårdsentreprenörer till Era uppdrag genom anbudsförfarande kronor/ha eller timpris, där hektarkostnaden redovisas i efterskott och skogsägaren lämnar ett riktpris kronor/ha, som ej får överskridas.

Röjning i björkbestånd rojning_bjork_40px.jpg
Frågor och svar vid röjning i björkbestånd

Röjning i granbestånd rojning_gran_40px.jpg
Frågor och svar vid röjning i granbestånd

Röjning i tallbestånd rojning_tall_40px.jpg
Frågor och svar vid röjning i tallbestånd

Varför betar älgen sönder våra nyröjda bestånd? rojning_alggodis_40px.jpg
Är det röjarens fel, som sågat ner all älgmat?

http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg