www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsförmedling
Hyggesservice
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete
Förstora - 31_img_1582.jpg

Bilister längs Nianforsvägen varnas för Bäverns framfart, flera labila Aspar kan lägga sig över vägen!
Förstora - 30_img_1579.jpg

Bävern fäller timmeraspar vid Nianån i Hälsingland i oktober-07
Förstora - 29_062.jpg

Låt inte dina Maskinresurser stå outnyttjade! ”Aktiva Kunder” marknadsför sina tjänster, med Bild och Text på sidan Skogsbilder gratis.
Förstora - 28_030.jpg

Skotaren redo att samla upp virket efter skördaren och skota fram det till virkesavlägget vid skogsbilvägen.
Förstora - 27_028.jpg

Skördaraggregatet ett kraftpaket i avverkningsprocessen.
Förstora - 26_027.jpg

Skördaren fäller, kapar och kvistar träden. Virket läggs i sortimentshögar längs stickvägen klart för skotning.
Förstora - 23_092.jpg

Ett Sjöodjur ligger vid strandkanten?
Förstora - 24_093.jpg

Är det en Valross utan betar?
Förstora - 25_094.jpg

Har vi nått toppen på Kilimandjaro? Ett kargt landskap med nyetablerad växtlighet, någonting för Biologer att artbestämma!
Förstora - 22_064.jpg

En Staty vaktar i skogsbrynet.
Förstora - 21_056.jpg

Virkesuttag efter 2:a gallring.
Förstora - 20_055.jpg

Stickväg i 2:a gallring. Nu får stammarna växa till slutavverkning och beståndet får en hög andel värdefulla timmerstammar.
Förstora - 19_052.jpg

En värdefull timmertrave efter 2:a gallring.
Förstora - 18_051.jpg

En nyavverkad kubbtrave efter utförd 2:a gallring.
Förstora - 17_048.jpg

Den blöta hösten 2006 sätter sina spår i skogsmarken efter slutfört avverkningsuppdrag. En riktig lervälling där virket skotats fram.
Förstora - 16_044.jpg

...
Förstora - 15_043.jpg

Nyskotat virke vid bilväg
Förstora - 14_040.jpg

Nyavverkat hygge med sorterade virkeshögar klara för skotning.
Förstora - 13_039.jpg

Nyavverkat hygge med naturvårdshänsyn, högstubbar och torrgranar kvarlämnade efter avverkningen.
Förstora - 12_025.jpg

En modern ”skördargrupp” klar för avverkning, med rastkoja och datahögkvarter.
Förstora - 11_bjorkskog_ful.jpg

Röjd björkskog 1994, 12 år senare ser man tydligt att förbandet inte var rätt. Det lämnades för många huvudstammar vid röjningen, vilket försenar förstagallringen och vi får många 1-bitsträd, som lämnar ett negativt rotnetto. Dessutom finns det många klena stammar kvar, som hämmar tillväxten.
Förstora - 10_bjorkskog_fin.jpg

Röjd björkskog från en av Sveriges vackraste rastplatser, Ångersjön söder om Hudiksvall. Grönkronegränsen skall ligga på halva stammens längd för maximal tillväxt.
Förstora - 9_dscn1199.jpg

Äldre björkbestånd i Bollnäs.
Förstora - 8_dscn1191.jpg

Medhärskande björkar i ca 25 årigt grangallingsbestånd. För många stammar kvarlämnade vid slutröjningen, vilket påverkar gallringsekonomin negativt.
Förstora - 7_dscn1187.jpg

Granplantor, rätt trädslag för boniteten. Tallen älgbetad, plantröjningsbehov.
Förstora - 6_dscn1184.jpg

Älgbetad tall nära grova aspar. Fel trädslag på god bonitet, tallplantorna försvagade av knäckesjuka, aspen är värdväxt för denna svamp.
Förstora - 5_dscn1176.jpg

Växtlig tallskog ca 35 år klar för första gallringen.
Förstora - 4_dscn1166.jpg

Ungbjörkbestånd med gran.
Förstora - 3_dscn1164.jpg

Lärken växer bra på tallbonitet.
Förstora - 2_dscn1158.jpg

Timmerdimensioner i lärkbeståndet ca 40 år efter plantering.
Förstora - 1_dscn1156.jpg

Planterat lärkbestånd vid Niansjön i Hälsingland.
http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg