www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsförmedling
  ikon_hand_uppifran.gif Upphandling
  ikon_hand_uppifran.gif Uppdrag
  ikon_hand_uppifran.gif Anmälan Behov
  ikon_hand_nerifran.gif Uppdragstagare
  ikon_hand_nerifran.gif Kapacitet
  ikon_hand_nerifran.gif Anmälan Resurs
Hyggesservice
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete

Information Uppdragstagare

Skogsmaskin-, Skogsvårdsentreprenörer m.fl. kan anmäla intresse till ”Entreprenörsresursbanken” för uppdrag inom skogsbruket.

Uppdragen lämnas ut för anbudsgivning enligt anmält intresse från ”Uppdragsregistret”, vilket innehåller aktuella uppdrag från hela landet.

Skogsbrukets ”Entreprenörsresursbank”, har följande utbud av uppdragstagare:

Processorentreprenörer Slutavverkiningsuppdrag
Engreppsskördare Gallringsavverkning
Skotare Slutavverkning
Skotare Gallring
Markberedningsentreprenörer Markberedning
Skogsvårdsentreprenörer Skogsplantsättning, Skogssådd
Röjningsentreprenörer Skogsröjning
Linjeröjning Lokalnät
Linjeröjning Stamnät
Plantutkörningsentreprenörer Terrängtransport av skogsplantor
Plantutflygningsentreprenörer Flygtransport av skogsplantor
Vägtransport av skogsplantor Från plantskola till hygget
Skogsflyggödslingsföretag Gödsling av skogsmark
Markgående gödslingsekipage Gödsling av gallrad skog fr. stickväg
Väghållningsentreprenörer Hyvling av skogsbilvägar
Snöplogningsentreprenörer Vinterväghållning
Vägsandningsentreprenörer Halkbekämpning
Virkestransportentreprenörer Virkestransp. Skogsbilväg-Industrin
Flisentreprenörer Bränsleflishantering
Stickvägsgående flisentreprenör Flisn. i klena förstagallringsbestånd
http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg