www.skogsformedling.se
Startsida
Personaluthyrning
Maskinring
Uppdragsförmedling
  ikon_hand_uppifran.gif Upphandling
  ikon_hand_uppifran.gif Uppdrag
  ikon_hand_uppifran.gif Anmälan Behov
  ikon_hand_nerifran.gif Uppdragstagare
  ikon_hand_nerifran.gif Kapacitet
  ikon_hand_nerifran.gif Anmälan Resurs
Hyggesservice
Röjningsservice
Skogsbilder
Naturfilmer
ikon_fjaril.gif Kundannonser
ikon_gran.gif Röjbutiken
Om företaget
Kontakt
Skogsutbildningar
Skogsnöje
Skogliga sökvägar
Handarbete

Anbudsupphandling

Anbudsupphandling inom skogsbruket kan dels bestå av ett förvaltningsuppdrag för t.ex. skötsel av en större skogsfastighet.

Fastighetens skötsel kan bestå av deluppdrag för t.ex. gallrings-, slutavverknings-, markberednings-, plantsättnings-, röjnings-, eller väghållningsuppdrag m.m.

Genom denna upphandlingsförmedling kan vi få rätt entreprenör till rätt uppdrag via ”Maskinresursbanken” eller ”Personaluthyrningsförmedlingen”.

uppdrag_anbud.jpg


http://www.keyladesign.se/allman/keyla_add_swedish.gif
Annons
skogens.jpg
bloggbanner.jpg
qvarnsjo.jpg